Virkailijat

Lista entisistä virkailijoista

Sähköpostiosoitteet muotoa ppo-[]@helsinki.fi

Inspehtori

Tuula Linna

tuula.linna@helsinki.fi

Osakunnan inspehtorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on Osakunnan ja yliopiston suhteiden ylläpito. Muinoin asiaan on lisäksi kuulunut Osakunnan isällinen valvonta. Inspehtorin oli annettava ylioppilaille apua, neuvoja ja turvaa, sekä pidettävä silmällä ylioppilaitten opintoja ja tapoja. Inspehtori on edelleen äidillinen/isällinen hahmo, jonka apu on monessa visaisessa kysymyksessä tarpeen.

Kuraattori [ppo-q]

Anni Haapalainen

Osakunnan kuraattorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema valmistunut Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen tai Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Hänen tehtävänään on Osakunnan edustaminen ulospäin ja Osakunnan toiminnan varsinainen valvonta. Kuraattori on itseoikeutettu saapumaan kaikkiin Osakunnan sisällä pidettäviin kokouksiin ja tapahtumiin. Kuraattori on inspehtorin jälkeen Osakunnan korkein henkilö.

Hallitus [ppo-hallitus]

Osakunnan hallituksella on oma sähköpostilista, [ppo-hallitus]. Listan avulla tavoitat kerralla kaikki hallituksen jäsenet sekä Osakunnan kuraattorin.

Hallituksen puheenjohtaja [ppo-pj]

Juha Ojala

Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa Osakunnan toiminnan pyörittämisestä. Hän valmistelee ja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset, joissa hän myös johtaa puhetta. Puheenjohtajan tehtävänä on tukea muiden aktiivien toimintaa ja olla mukana synnyttämässä uudenlaisia toiminnan muotoja. Hallituksen vetäjänä hänellä on myös erityinen vastuu Osakunnan talouden valvonnasta.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Casper Enckell

Hallituksen varapuheenjohtaja avustaa hallituksen puheenjohtaja hallitustyöskentelyssä sekä johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, jos puheenjohtaja on estynyt.

Talousvaliokunnan pj [ppo-talous]

Lauri Kunnas

Talousvaliokunta antaa hallitukselle neuvoja taloudenpidossa sekä valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen. Talousvaliokunnan puheenjohtaja on usein entinen taloudenhoitaja tai rahastotaloudenhoitaja, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluu myös uusien taloudenhoitajien neuvominen.

Talousvaliokunnan alla yleisvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita osakunnan hallituksen päätettäväksi. Asioiden valmistelu tapahtuu yleisvaliokunnan kokouksissa, joissa asioista kerääntyvät keskustelemaan niin hallitus ja -virkailijat kuin myös vanhemmat osakuntalaiset. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee asiat kokouksiin hallituksen pyynnöstä, johtaa niissä puhetta sekä vie valiokunnan ehdotukset hallitukselle päätettäväksi. Yleisvaliokunnan yhteydessä toimivat myös osakunnan toiminnanhoitaja ja arkistonhoitaja.

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj [ppo-yhteiskunnallinen]

Iida Siukonen

Yhteiskunnallisen valiokunnan toimintaan kuuluu kanta-alueen elinolojen ja tilanteen seuraaminen ja siitä tiedottaminen osakuntalaisille. Tätä maakunnallista tehtäväänsä se toteuttaa myös järjestämällä kesäretken kanta-alueelle. Osakuntalaisten yhteiskunnallista valveutuneisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi pitämällä yhteyttä kanta-alueen kansanedustajiin sekä puuhaamalla tutustumisretkiä ja keräyksiä. Lisäksi valiokunta toimii yhdessä EPOn vastaavien valiokuntien kanssa mm. järjestämällä itsenäisyyspäiväjuhlan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa.

Ohjelmavaliokunnan pj [ppo-ohjelma]

Iina Pelander

Ohjelmavaliokunnan pj koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa. Ohjelmavaliokunta järjestää kaikenlaista vapaamuotoista touhuamista ja juhlimista isoista bileistä pienempiin illanviettoihin. Valiokunnan näkyvimpiä tehtäviä on järjestää kaudenavajaiset kaksi kertaa vuodessa. Ohjelmavaliokunta toimii läheisessä yhteistyössä EPO:n koulutusvaliokunnan kanssa ja yhdessä nämä valiokunnat järjestävät ohjelmaa osakuntailtoihin.

Osakunnan emännät, isännät, laulunjohtaja, fuksimajuri, liikuntavastaava sekä kulttuurivastaava toimivat ohjelmavaliokunnan alaisuudessa.

Hallituksen jäsenet

Hannu Häikiö

Aino Krook

Sara Seppänen

Emmi Suhonen

Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

Virka täyttämättä.

Hakemukset virkaan voi lähettää Osakunnan hallitukselle.

Hallitusvirkailijat

Sihteeri [ppo-sihteeri]

Suvi Rankinen

Sääntöjen mukaan sihteerin tehtäviin kuuluu ”pitää pöytäkirjaa Osakunnan ja hallituksen kokouksissa sekä huolehtia kirjeenvaihdosta”. Sihteeri hoitaa päivystystä Osakunnan toimistossa yhdessä taloudenhoitajan ja toiminnanhoitajan kanssa.

Taloudenhoitaja [ppo-taloudenhoitaja]

Elina Puranen

Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan juoksevasta taloudesta eli päivittäisestä maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä toimii talousvaliokunnan sihteerinä. Taloudenhoitaja hoitaa viikottaista toimistopäivystystä yhdessä sihteerin ja toiminnanhoitajan kanssa.

Toiminnanhoitaja [ppo-toiminnanhoitaja]

Miia Kariluoto

Toiminnanhoitaja tekee lähes kaiken sen, mitä kukaan muu ei tee. Toimiston siisteys ja kotoisuus on toiminnanhoitajan kätten töiden tulosta. Hallituksen kokouksissa toiminnanhoitaja esittelee postin ja Osakunnan uudet jäsenet. Käytännössä toiminnanhoitaja siis huolehtii Osakunnan toimiston jokapäiväisistä juoksevista asioista. Toiminnanhoitaja hoitaa päivystystä yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa.

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet:

Juha Ojala

Lauri Kunnas

Varajäsenet:

Elina Puranen

Casper Enckell

Muut virkailijat

Tiedotusvastaava [ppo-tiedotus]

Petra Salo

Fuksimajuri [ppo-fuksi]

Sara Seppänen

Fuksimajuri on jokaisen fuksin paras apu. Fuksimajurin pääasiallisena tehtävänä on fuksitoiminnan järjestäminen, kuten fuksioppaasta ja fuksiaisista huolehtiminen. Fuksimajuri rekrytoi jokaiselle syksylle fuksivastaavat tukijoukokseen. Syksyn alussa fuksivastaavat järjestävät fuksitapaamisia, joissa uusille osakuntalaisille kerrotaan Osakunnan toiminnasta ja tapahtumista.

Kulttuurivastaava [ppo-kulttuuri]

Julia Karhumaa

Kulttuurivastaava järjestää monipuolista kulttuuriaiheista toimintaa ja excursioita ohjelmavaliokunnan alla.

Kansainvälisten asioiden vastaava [ppo-international]

Suvi Jokinen

Emäntä [ppo-emanta]

Aino Krook

Suvi Jokinen

Emäntä huolehtii yhdessä apuemäntien kanssa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta ja koristelusta.

Isäntä [ppo-isanta]

Casper Enckell (vt. isäntä)

Iina Pelander (vt. isäntä)

Isäntä vastaa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta. Lisäksi isäntä huolehtii Osakunnan lipusta ja toimii tarvittaessa lipunkantajana.

ATK-vastaava [ppo-atk]

Virka täyttämättä.

Hakemukset virkaan voi lähettää Osakunnan hallitukselle.

ATK-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä.

Laulunjohtaja [ppo-laulu]

Casper Enckell

Laulunjohtaja huolehtii rapiiri-miekan kanssa siitä että ylioppilaslaulun kunniakas perinne PPO:ssa säilyy, vetämällä laulua juhlissa ja kulkueissa sekä muodolliseen (Silentium! Cantus!) että pohjalaiseen (Pohjalaaset! – Joo!) tapaan. Epäformaaleissa tilanteissa laulunjohtaja toimii tarvittaessa primus motorina yhteislaulujen aloittamisessa. Pöytäjuhlissa laulunjohtaja jakaa halukkaille sekä muille sopivaksi katsomilleen henkilöille laululupia, pitäen yllä tunnelmaa ”niin että katto tärähtää” – tai rauhallisemmin.

Rahastotaloudenhoitaja [ppo-rahasto]

Valtteri Isola

Rahastotaloudenhoitajan vastuualueena on taata osakunnan pitempiaikainen taloudellinen hyvinvointi eli huolehtia osakunnan sijoituksista. Rahastotalho toimii sihteerinä osakunnan Stipendirahastossa seka Tukisäätiössa (PPOT).

Liikuntavastaava [ppo-liikunta]

Eetu Rimo

Arkistonhoitaja [ppo-arkistonhoitaja]

Virka täyttämättä.

Hakemukset virkaan voi lähettää Osakunnan hallitukselle.

Arkistonhoitaja vastaa osakunnan tuottaman säilyttämisen arvoisen materiaalin toimittamisesta asiantunteviin käsiin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmaan.

Vuosijuhlamestari

Virka täyttämättä.

Asuntovastaava [ppo-asuntovastaava]

Aleksi Pikka