Virkailijat

Sähköpostiosoitteet muotoa ppo-[]@helsinki.fi

Inspehtori

Aila Lauha
aila.lauha (at) helsinki.fi

Osakunnan inspehtorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on Osakunnan ja yliopiston suhteiden ylläpito. Muinoin asiaan on lisäksi kuulunut Osakunnan isällinen valvonta. Inspehtorin oli annettava ylioppilaille apua, neuvoja ja turvaa, sekä pidettävä silmällä ylioppilaitten opintoja ja tapoja. Inspehtori on edelleen äidillinen/isällinen hahmo, jonka apu on monessa visaisessa kysymyksessä tarpeen.

Kuraattori [ppo-q]

Elina Salmu

Osakunnan kuraattorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema valmistunut Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen tai Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Hänen tehtävänään on Osakunnan edustaminen ulospäin ja Osakunnan toiminnan varsinainen valvonta. Kuraattori on itseoikeutettu saapumaan kaikkiin Osakunnan sisällä pidettäviin kokouksiin ja tapahtumiin. Kuraattori on inspehtorin jälkeen Osakunnan korkein henkilö.

Hallitus [ppo-hallitus]

Osakunnan hallituksella on oma sähköpostilista, [ppo-hallitus]. Listan avulla tavoitat kerralla kaikki hallituksen jäsenet sekä Osakunnan kuraattorin.

Hallituksen puheenjohtaja [ppo-pj]

Mikko Mäkelä

Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa Osakunnan toiminnan pyörittämisestä. Hän valmistelee ja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset, joissa hän myös johtaa puhetta. Puheenjohtajan tehtävänä on tukea muiden aktiivien toimintaa ja olla mukana synnyttämässä uudenlaisia toiminnan muotoja. Hallituksen vetäjänä hänellä on myös erityinen vastuu Osakunnan talouden valvonnasta.

Varapuheenjohtaja

Annagreta Sirén

Talousvaliokunnan pj [ppo-talous]

Aleksi Kelloniemi

Talousvaliokunta antaa hallitukselle neuvoja taloudenpidossa sekä valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen. Talousvaliokunnan puheenjohtaja on usein entinen taloudenhoitaja tai rahastotaloudenhoitaja, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluu myös uusien taloudenhoitajien neuvominen.

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj [ppo-yhteiskunnallinen]

Ilona Pitkänen

Yhteiskunnallisen valiokunnan toimintaan kuuluu kanta-alueen elinolojen ja tilanteen seuraaminen ja siitä tiedottaminen osakuntalaisille. Tätä maakunnallista tehtäväänsä se toteuttaa myös järjestämällä kesäretken kanta-alueelle. Osakuntalaisten yhteiskunnallista valveutuneisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi pitämällä yhteyttä kanta-alueen kansanedustajiin sekä puuhaamalla tutustumisretkiä ja keräyksiä. Lisäksi valiokunta toimii yhdessä EPOn vastaavien valiokuntien kanssa mm. järjestämällä itsenäisyyspäiväjuhlan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa.

Kulttuurivaliokunnan pj [ppo-kulttuuri]

Iina Rahkola

Kulttuurivaliokunta järjestää monipuolista kulttuuriaiheista toimintaa ja excursioita. Puheenjohtaja organisoi toimintaa ja hoitaa valiokunnan tiliä.

Ohjelmavaliokunnan pj [ppo-ohjelma]

Mira Pohjanrinne

Ohjelmavaliokunnan pj koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa. Ohjelmavaliokunta järjestää kaikenlaista vapaamuotoista touhuamista ja juhlimista isoista bileistä pienempiin illanviettoihin. Valiokunnan näkyvimpiä tehtäviä on järjestää kaudenavajaiset kaksi kertaa vuodessa. Ohjelmavaliokunta toimii läheisessä yhteistyössä EPO:n koulutusvaliokunnan kanssa ja yhdessä nämä valiokunnat järjestävät ohjelmaa osakuntailtoihin.

Fuksivaliokunnan pj [ppo-fuksi]

Annukka Rytky

Fuksivastaava on jokaisen fuksin paras apu. Fuksivastaava päivystää toimistossa syksyllä kerran viikossa parhaimpaan fuksiaikaan. Muulloinkin hän on aina valmis – tietyin rajoituksin – vastaamaan fuksin tyhmiinkin kysymyksiin. Syksyn alussa fuksivastaava järjestää fuksitapaamisia, joissa uusille osakuntalaisille kerrotaan Osakunnan toiminnasta ja tapahtumista. Fuksivaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on fuksitoiminnan järjestäminen, kuten fuksioppaasta ja fuksiaisista huolehtiminen. Valiokunta vaalii myös vanhoja perinteitä ja pyrkii niiden säilyttämiseen. Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös abi-info -toiminnan järjestäminen kanta-alueella.

Fuksivaliokunnan pj:n aisaparina toimivat Osakunnan fuksivastaavat. Lisätietoa fuksitoiminnasta löytyy fuksisivustolta.

Yleisvaliokunnan pj [ppo-yleis]

Mikko Kymäläinen

Yleisvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita osakunnan hallituksen päätettäväksi. Asioiden valmistelu tapahtuu yleisvaliokunnan kokouksissa, joissa asioista kerääntyvät keskustelemaan niin hallitus ja -virkailijat kuin myös vanhemmat osakuntalaiset. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee asiat kokouksiin hallituksen pyynnöstä, johtaa niissä puhetta sekä vie valiokunnan ehdotukset hallitukselle päätettäväksi. Yleisvaliokunnan yhteydessä toimivat myös osakunnan jäsenrekisterinhoitaja ja arkistonhoitaja.

Hallituksen jäsen, edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

Emmi Suhonen

 

Hallituksen jäsen, ATK-vastaava [ppo-atk]

Joonas Suorsa

Atk-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä.

Hallitusvirkailijat

Sihteeri [ppo-sihteeri]

Saija Niemi

Sääntöjen mukaan sihteerin tehtäviin kuuluu ”pitää pöytäkirjaa Osakunnan ja hallituksen kokouksissa sekä huolehtia kirjeenvaihdosta”. Sihteeri hoitaa päivystystä Osakunnan toimistossa yhdessä taloudenhoitajan ja toiminnanhoitajan kanssa.

Taloudenhoitaja [ppo-taloudenhoitaja]

Samuel Vinkki

Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan juoksevasta taloudesta eli päivittäisestä maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä toimii talousvaliokunnan sihteerinä. Taloudenhoitaja hoitaa viikottaista toimistopäivystystä yhdessä sihteerin ja toiminnanhoitajan kanssa.

Toiminnanhoitaja [ppo-toiminnanhoitaja]

Paula Pekkala

Toiminnanhoitaja tekee lähes kaiken sen, mitä kukaan muu ei tee. Toimiston siisteys ja kotoisuus on toiminnanhoitajan kätten töiden tulosta. Hallituksen kokouksissa toiminnanhoitaja esittelee postin ja Osakunnan uudet jäsenet. Käytännössä toiminnanhoitaja siis huolehtii Osakunnan toimiston jokapäiväisistä juoksevista asioista. Toiminnanhoitaja hoitaa päivystystä yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa.

Muut virkailijat

Tiedotusvastaava [ppo-tiedotus]

Ilona Pitkänen

Kansainvälisten asioiden vastaava [ppo-international]

Jonna Rättyä

Emäntä [ppo-emanta]

Inka-Mari Sarvola

Emännät huolehtivat yhdessä apuemäntien kanssa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta ja koristelusta.

Isäntä [ppo-isanta]

Aino Pesola

Tomi Tabell

Isäntä vastaa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta. Lisäksi isäntä huolehtii Osakunnan lipusta ja toimii tarvittaessa lipunkantajana.

Laulunjohtaja [ppo-laulu]

Aku Vainikka

Laulunjohtaja huolehtii rapiiri-miekan kanssa siitä että ylioppilaslaulun kunniakas perinne PPO:ssa säilyy, vetämällä laulua juhlissa ja kulkueissa sekä muodolliseen (Silentium! Cantus!) että pohjalaiseen (Pohjalaaset! – Joo!) tapaan. Epäformaaleissa tilanteissa laulunjohtaja toimii tarvittaessa primus motorina yhteislaulujen aloittamisessa. Pöytäjuhlissa laulunjohtaja jakaa halukkaille sekä muille sopivaksi katsomilleen henkilöille laululupia, pitäen yllä tunnelmaa ”niin että katto tärähtää” – tai rauhallisemmin.

Rahastotaloudenhoitaja [ppo-rahasto]

Elina Isokangas

Rahastotaloudenhoitajan vastuualueena on taata osakunnan pitempiaikainen taloudellinen hyvinvointi eli huolehtia osakunnan sijoituksista. Rahastotalho toimii sihteerinä osakunnan Stipendirahastossa seka Tukisäätiössa (PPOT).

Liikuntavastaava [ppo-liikunta]

Jenna Järvinen, Emma Kaajakari

Arkistonhoitaja [ppo-arkistonhoitaja]

Mina Arffman

Arkistonhoitaja vastaa osakunnan tuottaman säilyttämisen arvoisen materiaalin toimittamisesta asiantunteviin käsiin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmaan.

Vuosijuhlamestari

Antti Pollari

Asuntovastaava [ppo-asuntovastaava]

Mari Harri