PÅ SVENSKA

Välkommen till Pohjois-Pohjalainen Osakunta!

Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO) är en studentnation i Helsingfors för universitetsstuderande som härstammar från eller har släktingar i norra Finland (dvs. landskapen Lappland, Kajanaland och norra Österbotten). PPO verkar inom Studentkåren vid Helsingfors universitet, men numera tar nationen emot medlemmar även från andra universitet och högskolor i Helsingforsregionen.

PPO erbjuder sina medlemmar massor av aktiviteter, som ordnas av olika utskott inom nationen. Bland aktiviteterna ingår fester, utflykter, kulturella aktiviteter, sport, temakvällar, filmkvällar och diverse klubbar. Dessutom har vi koll på vad som vad händer omkring oss och vi upprätthåller starka relationer till närbelägna organisationer och organisationer i våra hemlandskap. Bland kända PPO medlemmar kan nämnas bland annat Urho Kekkonen, republikens president 1956-1982. Nationens årsfest firas i februari.

PPO grundades 1907, men nationens rötter kan spåras till 1643 då företrädaren Österbottniska nationen är nämnd för första gången. Ur denna nation har även två andra nationer, Etelä-Pohjalainen Osakunta och Vasa Nation, utvecklats från och de tre österbottniska nationerna har fortfarande en mycket stark gemenskap.

De tre österbottniska nationerna äger ett nationshus i Helsingfors centrum. Ett hus, som blivit som ett andra hem för nationsmedlemmar. Ostrobotnia-huset, som är uppfört år 1912, är beläget mellan Riksdagshuset och Finlands nationalmuseum. De österbottniska nationerna kan erbjuda sina medlemmar också en bibliotek, förmånliga studentbostäder och stadens bästa studentlunch i restaurangen Manala. Därtill utger vi medlemstidskriften Ostro. Varje november ordnar PPO, EPO och VN en stor bal, Porthanfest, till minne av den odelade Österbottniska nationen. Porthanfesten är ett något större evenemang än årsfesten, eftersom samtliga tre nationer tillsammans deltar i arrangemangen och firandet. Porthanfesten ordnades för första gången 1836 och är således den äldsta kontinuerligt arrangerade akademiska årsfesten i Finland.

PPO har utländska vänföreningar i Norden och Baltikum; Norrlands Nation vid Uppsala universitet, Göteborgs Nation vid Lunds universitet, Studenterforeningen vid Köpenhamns universitet, Eesti Üliõpilaste Selts vid Tartu universitet och Studenšu korporācija Imeria vid Lettlands universitet i Riga. PPO bjuder årligen representanter från vänföreningar till Helsingfors för att fira årsfesten och Porthanfesten. Om du är en medlem i en vänförening och vill delta i våra festligheter, vänligen kontakta vår externansvarig.

Studentnationer har funnits i Europa sedan medeltiden. Den medeltida latinska namnet "nationes" hänvisar till det att studenterna som kom från olika delar av Europa organiserade sig vid universiteten i enlighet med deras nationalitet. Enligt samma sed, var studerande vid Helsingfors universitet ordnade i studentnationer enligt de olika landskapen i Finland. Men sedan 1937 har nationsmedlemskapet inte längre varit obligatoriskt för studenter vid Helsingfors universitet.

Kontakt

Styrelseordförande (Hallituksen puheenjohtaja)

Externansvarig (Kansainvälisten asioiden vastaava)

Postadress:
Pohjois-Pohjalainen Osakunta
Ostrobotnia-talo
Töölönkatu 3 A 5. kerros
00100 Helsingfors
FINLAND
Tel: +358 (0) 45 127 1769

ppo-sihteeri@helsinki (e-post till sekreterare)