REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan jäsenrekisteristä

 

Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjalainen Osakunta
Postiosoite: Töölönkatu 3 A, 00100 Helsinki
Internet-osoite:

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa osakunnan jäsenrekisterivastaava ja hänen varahenkilönään toimii atk-vastaava. Heidän yhteystietonsa löytyvät web-sivulta:

Rekisterin nimi

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenyyssuhteen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
nimi
osoite
osoite kotiseudulla
syntymäaika
puhelinnumero
oppilaitos
liittymisvuosi
maksetut jäsenmaksut

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Osoitetietoja luovutetaan Pohjalaisen Valtuuskunnan alaisuudessa toimivalle Ostrobotnia-lehdelle postittamista varten. Yhteystietoja voidaan luovuttaa Pohjalaisen Valtuuskunnan alaisuudessa toimivalle opiskelijakirjastolle, mikäli painava syy, kuten kirjojen takaisinperintä, niin vaatii.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu atk-järjestelmään. Niihin on pääsy vain osakunnan tiloista.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Kyselyihin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö.

Tiedon korjaaminen

Tietojen korjaamisen hoitaa rekisteriasioista vastaava henkilö.

Jokainen voi vaatia osan tai kaikkien tietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli tietojen poistoa vaativa henkilö on pyyntöhetkellä yhä osakunnan jäsen, hänen katsotaan eroavan osakunnasta.

Kielto-oikeus

Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus olisi perusteltu.