POHJOIS-POHJALAISEN OSAKUNNAN STIPENDIT

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuonna 1962 perustettu Stipendirahasto päättää vuosittain osakuntalaisille jaettavista stipendeistä. Rahaston hoitokunta julistaa marraskuun loppuun mennessä apurahat haettaviksi. Stipendihakemus on jätettävä kirjallisena hakulomakkeella ja liitteineen osakunnan rahastotaloudenhoitajalle (Töölönkatu 3 A, 5 krs. 00100 Helsinki) 31. joulukuuta mennessä. Stipendit jaetaan osakunnan vuosijuhlassa helmikuun alussa.

Apurahoja voivat hakea osakunnan jäsenet. Opintomenestys on ensisijainen kriteeri stipendien myöntämisessä, ja osakunta-aktiivisuus luetaan ansioksi. Stipendihakemukseen tulee sisällyttää selvitys opintomenestyksestä, osakuntatoiminnasta ja stipendin käyttötarkoituksesta sekä muusta rahoituksesta.

Hoitokunta voi jakaa osan stipendeistä nimikkostipendeinä.

Stipendirahaston jakamat nimikkostipendit:

 
  • A.V.V. Mikkolan muistostipendi myönnetään luonnontieteisiin liittyviä opintoja tai tutkimustyötä harjoittavalle opiskelijalle, etusijalla kanta-alueelta, erityisesti Kainuusta kotoisin olevat hakijat

  • Oskar Toppeliuksen muistostipendi; etusijalla kansansivistyksellisiä aineita opiskelevat tai tutkivat opiskelijat

  • Lisäksi voidaan myöntää Pohjoispohjalaisten Senioreiden nimikkostipendi, etusijalla erityisesti osakunnassa aktiivisesti toimineet opiskelijat

  • Yksi tai useampi apuraha voidaan myöntää Artin säätiön nimikkostipendinä osakunnan varsinaisille jäsenille sen suuruisena kuin Artin säätiö vuosittain päättää

Stipendirahaston hoitokuntaan kuuluvat:

 
  • inspehtori (pj.)

  • kuraattori (varapj.)

  • osakunnan edustajat (2)

  • Pohjoispohjalaiset Seniorit ry:n edustajat (2)

  • kunnianeuvoskunnan edustajat (1-2)

Hakulomake: täytettävä pdf

Lisätietoja voi kysyä Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan rahastotaloudenhoitajalta, joka toimii Stipendirahaston hoitokunnan sihteerinä.

Muita perustutkinto-opiskelijoille apurahoja jakavia organisaatioita:

 

Ida Montinin säätiö jakaa apurahoja tutkijoiden lisäksi Pohjoispohjalaisille kauppatieteiden opiskelijoille. Lisätietoja http://www.idamontininsaatio.fi.

Helsingin yliopiston rahastot, lisätietoa http://www.helsinki.fi/rahastot/.