EESTI KEELES

Tere tulemast Pohjois-Pohjalainen Osakunta kodulehele!

Pohjois-Pohjalainen Osakunta ehk PPO on Helsingi Ülikooli juures tegutsev ja Helsingi üliõpilaskonna tegevuses aktiivselt osalev tudengiorganisatsioon. Traditsiooniliselt on PPO liikmed Helsingi Ülikooli üliõpilased, kes ise või kelle pere on pärit Põhja-Soomest (Lapimaalt, Kainuust ja Pohjois-Pohjanmaalt). Tänapäeval võivad organisatsiooniga liituda ka teiste Helsingi ülikoolide, kõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilased.

PPO korraldab oma liikmetele palju tegevust. Kultuuriüritused, peod, spordiüritused, teemaõhtud, reisid ja lauapeod on osa organisatsiooni igapäevasest tegevusest. Korra aastas, veebruaris, peetakse PPO aastapäeva. Sidemeid hoitakse ka teiste üliõpilasorganisatsioonidega ning Lapimaal, Kainuus ja Pohjois-Pohjanmaal tegutsevate organisatsioonidega. Mainimist väärib, et Urho Kekkonen, Soome kaheksas president aastatel 1956 - 1981, oli samuti PPO liige.

1907. aastal asutatud PPO juured ulatuvad kaugele ajalukku – suurde Pohjalainen Osakunta’sse, millest sarnaselt PPOle on välja kasvanud ka Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO) ja Vasa Nation (VN).

Eelmainitud kolm osakuntat tegutsevad lähestikku, ühises Ostrobotnia majas, mille omanikud nad ka on ja mis on liikmetele teiseks koduks. Legendaarne Ostrobotnia maja ehitati 1912. aastal ja see asub Soome Riigikogu ja Rahvamuuseumi majade vahel. Ostrobotnia majas on ka tudengiraamatukogu ning allkorrusel restoran, Manala. Osakuntadel on ühiselamud muuhulgas Vallilas, kus liikmed saavad endale kortereid üürida. Ostrobotnia organisatsioonid annavad välja ajalehte ”Ostrobotnia”. Iga aasta novembris korraldavad PPO, EPO ja VN ühist Porthan-galat, mis alates 1836. aastast järjepidevalt toimununa on Soome vanim akadeemiline pidu.

Tudengite natsioonid on eksisteerinud Euroopas alates keskajast. Keskaegne ladinakeelne termin ’nationes’ viitab just sellele, et erinevatest Euroopa piirkondadest pärit tudengid organiseerusid ülikoolides oma päritolu järgi. Sama moodi on ka Helsingi Ülikooli üliõpilased organiseerunud üliõpilasorganisatsioonidesse, osakuntade’sse, selle järgi, missuguselt geograafiliselt alalt nad Soomes pärit on. Kuni 1937. aastani oli Soomes üliõpilasorganisatsiooni kuulumine kohustuslik. Tänapäeval on see vabatahtlik.

PPO-l on sõprusorganisatsioone väljaspool Soomet: Eesti Üliõpilaste Selts Tartus (Eesti), Norrlands Nation Uppsalas (Rootsi), Göteborgs Nation Lundi ülikooli juures (Rootsi), Studenterföreningen Kopenhageni ülikooli juures (Taani) ja Studenðu korporâcija Imeria Läti Ülikooli juures Riias.

PPO kutsub külalisi sõprusorganisatsioonidest oma aastapäevale ning Porthan-galale. Kui oled sõprusorganisatsiooni liige ning otsid informatsiooni meie piduürituste kohta, võta palun ühendust meie rahvusvaheliste asjade koordinaatori või endiste stipendiaatidega.

 

Kontakt

Eestseisuse esimees (Hallituksen puheenjohtaja)

Rahvusvaheliste asjade koordinaator (Kansainvälisten asioiden vastaava)

Aadress:
Pohjois-Pohjalainen Osakunta
Ostrobotnia-talo
Töölönkatu 3 A 5. korrus
00100 Helsinki
FINLAND
Telefon: +358 (0) 45 127 1769

ppo-sihteeri@helsinki (e-post kirjatoimetajale)